2018.12.21 – Stég létesítés változásai

Az Alcsi Holt-Tiszán a vízpartról horgászók népes táborának jogos sérelme volt már régóta, hogy az egyébként sem nagyszámú parti horgászhelyek gyors ütemben fogynak, áldozatává válva a korábbról örökölt, nem szűnő stégépítési láznak.

A Tisza Horgászegyesület, amely néhány éve vette át a holtág halgazdálkodási célú üzemeltetését, kezdettől azt a célt tűzte ki maga elé, hogy javítva a horgászat komfortosságát, elősegítve a halfogások növekedését, megteremtve a horgászturizmus feltételrendszerét mind szélesebb körben népszerűsítse ezt a szép vízterületet. E törekvést nagymértékben hátráltatta az a tény, hogy a gyarapodó stégek lassan elfoglaltak minden olyan partszakaszt, ahol a partról horgászás, de általánosságban fogalmazva a közösségi használat lehetősége még adott volt. Ez hatványozott problémát jelentett már az ország más pontjairól érkező horgásztársak lehetőségeit tekintve.

Természetesen nem elvitatva a stég adta lehetőségek egyéni előnyeit, Egyesületünk vezetői, szem előtt tartva az egyre gyarapodó horgásztábor érdekeit, előzetes egyeztetést kezdeményeztek a Holt-Tisza vagyonkezelőjével, a KÖTIVIZIG-gel a helyzet megoldása érdekében. Széleskörű, a vízterületet használók népes táborát képviselők véleményét is kikérve alakult ki az a lentebb található kompromisszumos megoldás, ami a KÖTIVIZIG honlapján már olvasható, és egyúttal beépítésre került az ALCSI kódex-be is, amely dokumentum tartalmazza a vízterületet használók által betartandó  magatartási szabályokat.

„Az elmúlt években a szolnoki stégtelepítések sosem látott méreteket öltöttek, évente 50-100 darab stég létesítésére vonatkozó területbérleti kérelem született. Ennek következtében a rendelkezésre álló területek a vízparton jelentős mértékben beszűkültek. Mindez már a Holt-Tisza – mint rekreációs terület és mint tartalék ivóvízbázis – vízminőségi állapotát veszélyezteti, az ott élők és bérleménnyel rendelkezők életminőségét rontja, ezért a jelenlegi helyzet kezelése szükséges.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az üzemeltető KÖTIVIZIG javaslatára az Alcsi Holt-Tisza hasznosítási céljainak összehangolásáért felelős Alcsi Holt-Tisza Alapítvány Kuratóriuma egybehangzó döntése értelmében az Alcsi Holt-Tiszán a közterületről megközelíthető magán jellegű stégek építése korlátozásra kerül. Új, magánhasználatú stég csak közvetlen vízkapcsolattal rendelkező magáningatlan tulajdonosa számára, az ingatlanja vetületében engedélyezhető, ingatlanonként egy stég erejéig. Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetében több tulajdonos a 10 méteres védőtávolság betarthatósága esetén építhet egynél több stéget. A még szabadon maradt közterületről megközelíthető vízparti területek már kizárólag közösségi célokat szolgálhatnak, amelyek bárki számára elérhetőnek kell, hogy legyenek.”

A Holt-Tisza jövőbeni fejlesztése és hasznosítása szempontjából fontos új szabályozás létrejöttét követően a Tisza Horgászegyesület 2019. évben már elkezdi azt a munkát, amelynek eredményeként több új parti horgászhely, valamint közösségi (elsősorban horgászati célokat szolgálni hivatott) stégek jelennek meg szerte a vízparton. A tervekről és a részletekről a közeljövőben honlapunkon és a facebook oldalunkon rendszeres információkat olvashatnak az oda látogatók.

Share on FacebookMegosztás